Koulutus ja osaaminen luovat hyvinvointia

Teen työtä sen puolesta, että koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta tai nuorisotyöstä ei säästetä. Jokainen euro, jonka sijoitamme lapsiimme, on sijoitus tulevaisuuteen. Perusopetus tavoittaa jokaisen lapsen ja nuoren, ja vaikuttaa keskeisesti kasvun kehityssuuntaan. Tälle kasvulle pitää taata parhaat mahdolliset olosuhteet ja riittävät opetuksen resurssit. Koulutukseen panostaminen luo työtä ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Nuorten osaamiseen pitää sijoittaa nyt! Osaamisen vahvistaminen on edellytys myös työssäkäyvien ja osatyökykyisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jokaisen oikeus osallistua

Haluan edistää kaikkea sellaista toimintaa, joka vahvistaa ihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta kaikissa elämänvaiheissa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastamiseen. Jokaisella ikäihmisellä pitää olla mahdollisuus elää itselleen mielekästä ja turvallista elämää. Itsensä kehittäminen, sosiaaliset suhteet ja mahdollisuus tehdä työtä ovat jokaisen oikeus. Inhimillinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta tarkoittaa riittävää toimeentuloa, laadukkaita palveluja, reilua työelämää ja turvallista ikääntymistä.

Sivistys on henkistä huoltovarmuutta

Puolustan taidetta ja kulttuuria. Niiden vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä kokonaisvaltaista hyvää elämää ja elinikäistä oppimista. Siksi jokaisella on oikeus päästä laadukkaiden kulttuuripalvelujen äärelle tulotasosta tai terveydentilasta riippumatta. Tiede, taide ja kulttuuri luovat sivistystä, hyvinvointia ja työpaikkoja. Ne ovat keskeinen osa arvojen luomaa maailmankuvaa, jota kansakuntana halutaan ylläpitää ja säilyttää. Sivistys on suvaitsevaisuutta, toisten ihmisten ymmärtämistä ja arvostamista, halua oppia ja ymmärtää enemmän.

SDP_Logo

Jatta somessa