Kirjoitus Mikkelin kaupunkilehdessä 12.5.2021
(Mikkelin kaupunkilehti)

Suomi oli koulutuksen mallimaa vielä 2000-luvulla. Nuorten oppimistulokset olivat erinomaisia ja koulutustaso nousussa. Eipä ole enää. Sekä nuorten osaamistaso että koulutustaso on laskenut ja siitä on syytä olla huolissaan. 

Koulutus on avain ymmärtää maailmaa, ilmiöitä ja toisiamme. Koulutuksen kautta syntyy mahdollisuus kasvuun, osaamisen kehittymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutustakuu onneksi varmistaa jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinnon. Sen toteutumiseksi tarvitaan yksilöllisiä oppimispolkuja ja joustavaa opetusta, jotta jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja valmiudet opintoihin. Siksi on elintärkeää huolehtia siitä, että perusopetuksessa on riittävät resurssit – riittävästi opettajia ja oppimisen kannalta sopivat ryhmäkoot sekä vahva kasvattajayhteisö kouluissa ja oppilaitoksissa. Tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden lisäksi koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Osaamiskeskus Nuoskan viime vuonna tekemässä kyselyssä nuorisoalan ammattilaisten suurimmiksi huolenaiheiksi nousivat nuorten mielenterveyden pulmat, yksinäisyys ja käytöshäiriöt. Puutteelliset resurssit nuorten kohtaamiseen huolestuttivat useassa koulussa ja oppilaitoksessa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisotyölle ominainen nuorten tarpeista, ideoista ja lähtökohdista liikkeelle lähteminen rikastaa koulun toimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Niistä molemmilla on keskeinen rooli niin nuoruudessa kehitysvaiheena kuin yhteiskunnalliseksi toimijaksi kasvamisessa.

Tekeillä olevat uudet aluekoulut ovat panostus koulutukseen. Pidetään huoli siitä, että uusien seinien sisällä meillä on myös vaikuttavat keinot koulutuksellinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Jatta Juhola (sd)
kuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu