Iäkkäiden kansalaistemme palvelut ja niiden kustannukset nousevat esille talouden kestävyyttä rasittavana eränä. Tämä huolestuttaa ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Huolta aiheuttaa palvelujen lisäksi toimeentulo ja selviytyminen erilaisista maksuista ja niiden korotuksista. Energian korkeat hinnat ovat nyt päällimmäisiä murheita vielä kotonaan asuvilla. On varmistettava, ettei hinta koidu kohtuuttomaksi pienituloisimmille kotitalouksille. Elämisen perustoiminnot turvaavalle energiankulutukselle on määriteltävä kohtuullinen peruskulutustaso ja sille hintakatto.

Etelä-Savossa huoli eläkeläisten osalta on erityinen. Maakunnan täysi-ikäisistä 43 prosenttia on eläkkeellä. Vertailun vuoksi Uudellamaalla eläkeläisiä on 25 ja koko maassa 32 prosenttia täysi-ikäisistä. Kun tähän lisätään muuta maata noin 15 prosenttia alhaisempi palkka- ja eläketulojen taso, tulevilla päätöksillä sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyteen ja rahoitukseen on erityinen merkitys täällä Etelä-Savossa. Palvelutarpeen kehitys on huomioitava hyvinvointialueen rahoituksessa.

Pienituloisten kannalta on elintärkeää, etteivät sote-palvelujen asiakasmaksut ole hoidon tai palveluiden saamisen esteenä, joten asiakasmaksujen kohtuullistamista on jatkettava. Maksukaton kertymistä pitää korjata, jotta paljon palveluita käyttävien kustannukset eivät kasautuisi kalenterivuoden alkuun vaan jaksottuvat eriin vuoden ajalle. Terveydenhuollon, siihen liittyvien matkojen ja lääkkeiden vuotuinen omavastuutaso ei saisi ylittää kuukauden takuueläkkeen tasoa. Takuueläkkeiden ja pienimpien työeläkkeiden tasoa korottamalla sekä työeläkkeiden ostovoiman turvaavilla tarkistuksilla varmistetaan ikäihmisten omatoimista pärjäämistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Nykyisten ja tulevien eläkeläisten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on kestävä työeläkejärjestelmä, jossa eläkevarat turvataan myös tulevien sukupolvien eläkkeisiin. Siksi talouden, työllisyyden ja työurien on oltava kunnossa. Työuria pidennetään osaamista lisäämällä, ihmisten työkykyä ja työhyvinvointia tukemalla.