Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 28.11.2022

Oskari Valtola nostaa mielipidekirjoituksessaan (LS 23.11.) esiin perustellun huolen eteläsavolaisten sairastavuudesta. Valtolan ajattelu lähtee siitä olettamuksesta, että yksilö on vastuussa kaikista omista valinnoistaan. Vierastan tätä ajatusta ihmisestä oman onnensa seppänä, kun elämässä lopulta on vain rajallisesti asioita, joihin itse voi vaikuttaa. Meistä kukaan ei voi vaikuttaa omiin lähtökohtiimme, siihen minkälaiseen perheeseen synnymme tai minkälainen arpa geenilotossa kohdalle osuu. 

Olettamus häivyttää näkyvistä sen todellisuuden mitä kaikkea valintojen taustalla on. Taustalla voi olla mielenterveysongelmia, voimavarojen puutetta esimerkiksi haastavasta elämäntilanteesta tai köyhyydestä johtuen, ylisukupolvisesta huono-osaisuuden kasautumisesta.

On valtavasti tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten monimutkaiset mekanismit vaikuttavat ihmisten käyttäytymisen taustalla. Eri elämäntilanteet vaikuttavat merkittävästi yksilön voimavaroihin, ja kuten tiedämme, kaikki muutokset elämässä edellyttävät voimavaroja. Geneettiset ja ylisukupolviset ongelmat eivät ole yksinkertaisesti tai yksilönvalinnoilla ratkaistavissa.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat kunnossa. Sormea heristämällä ei tupakkaa tumpata tai korkki mene kiinni, vaan pureutumalla juurisyihin ja tukemalla ihmistä muutoksessa. Sekin vaatii resursseja. Pikaratkaisuja ei ole. Erinomaisen hyvää ja vaikuttavaa työtä on tehty jo useita vuosia esimerkiksi Essoten elintapaohjauksen osalta, jossa työskennellään yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden. 

Terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä pitää tehdä kaikille yhteiskunnan osa-alueilla, ei pelkästään sotepalveluissa.

Jatta Juhola
Yhteiskuntatieteiden maisteri, Mikkelin kaupunginvaltuutettu, Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen,  SDP:n kansanedustajaehdokas