Käsissä on nuorten mielenterveyskriisi

”Se, että haluat kuolla, ei kuulu nuoruuteen.” Tähän Esedun vaalisohvalla Mikkelissä kuultuun lauseeseen tiivistyy paljon sitä huolta ja turhautumista, joka oli kuultavissa nuorten, ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden omin sanoin kertomana. Istuin vakavana kuuntelemassa. Kahden teinin äitinä tuntui, että sydän repeää. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja […]

Eriarvoisuus on terveysriski

Hyvinvointialueiden resurssien riittävyys on kuuma aihe vaalikentillä, ja syystä. Erityisen suuri huoli on meillä Etelä-Savossa. Maakunnan väki ikääntyy vauhdilla ja sairastavuus on korkealla. Terveyden edistämistä ja eriarvoisuutta ja niiden yhteyttä on tutkittu paljon. Terveyseroihin vaikuttamisen lähtökohtia ja keinoja tulisi arvioida nykyistä perusteellisemmin, kun terveyseroja halutaan vähentää. Terveyden edistämisessä pitää huomioida sekä rakenteet että yksilöiden omat […]

Turvaa pienituloisille eläkeläisille

Iäkkäiden kansalaistemme palvelut ja niiden kustannukset nousevat esille talouden kestävyyttä rasittavana eränä. Tämä huolestuttaa ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Huolta aiheuttaa palvelujen lisäksi toimeentulo ja selviytyminen erilaisista maksuista ja niiden korotuksista. Energian korkeat hinnat ovat nyt päällimmäisiä murheita vielä kotonaan asuvilla. On varmistettava, ettei hinta koidu kohtuuttomaksi pienituloisimmille kotitalouksille. Elämisen perustoiminnot turvaavalle energiankulutukselle on määriteltävä kohtuullinen […]

Juhlapuhe kulttuuritalo Sotkun avajaisissa 18.2.2023

Jatta seisoo tyhjällä näyttämöllä ja puhuu päällään kultainen pitkä takki.

Koko viime vuosi Mikkelissä vietettiin Kulttuurin unelmavuotta. Unelmavuoden tapahtumiin osallistui yli 33 000 ihmistä. Tapahtumia järjestettiin yli 150 ja niitä oli toteuttamassa jopa 270 eri kulttuuri- ja taidealan toimijaa, ammattilaisista harrastajiin. Kulttuurin unelmavuoden toteutti Mikkelin kaupunki Etelä-Savon maakuntaliiton ja Euroopan unionin aluekehitysrahaston tuella. Viime vuoden aikana elettiin siis todeksi monen monta kulttuuriunelmaa, mutta on meidän tehtävämme […]

Juhlapuhe ylioppilaille 3.12.2022

Pöydällä rivissä ylioppilaslakkeja

Ihan ensimmäisenä haluan lämpimästi onnitella teistä jokaista, että olette saavuttaneet tänään tämän virstanpylvään. Te olette juuri niitä vuosiluokkia, jotka ovat täysimääräisenä joutuneet maksamaan hinnan viime vuosien epävarmuudesta ja jatkuvasti muuttuneista olosuhteista covid-pandemian vuoksi. Sitä suuremmalla syyllä voitte taputtaa itseänne, tai halata itseänne lämpimästi tästä saavutuksesta. Se ei suinkaan ole mikään itsestäänselvyys. Päinvastoin. Juhlapuheen pitäminen tässä […]

Syyllistämällä ei synny sotesäästöjä

Jatta_Juhola_2022_kuva_PihlaLiukkonen_Kontrastia-108

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 28.11.2022 Oskari Valtola nostaa mielipidekirjoituksessaan (LS 23.11.) esiin perustellun huolen eteläsavolaisten sairastavuudesta. Valtolan ajattelu lähtee siitä olettamuksesta, että yksilö on vastuussa kaikista omista valinnoistaan. Vierastan tätä ajatusta ihmisestä oman onnensa seppänä, kun elämässä lopulta on vain rajallisesti asioita, joihin itse voi vaikuttaa. Meistä kukaan ei voi vaikuttaa omiin lähtökohtiimme, siihen minkälaiseen perheeseen synnymme […]

Henkistä huoltovarmuutta

Jatta_Juhola_2022_kuva_PihlaLiukkonen_Kontrastia-89

Kirjoitus Mikkelin Kaupunkilehdessä 16.11.2022 Kulunut vuosi on ollut synkkien uutisten aikaa. Jos maailmanpoliittinen tilanne ahdistaa, ei paikallinenkaan uutisointi ole herkkua ollut. Mikkelin kaupunki on kamppaillut viime vuodet taloushuolien kanssa. Jatkuvasti paisuvien sotekustannusten aiheuttama kestävyysvaje onneksi helpottaa edes hiukan vuodenvaihteessa, kun sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta ruusuinen kuva ei ole senkään jälkeen. Epävarmuus tulevien vuosien valtionosuuksista […]

SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.11.2022

Jatta Juhola. Kuva Kontrastia, Pihla Liukkonen

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvät kuulijat. Tässä salissa on tämän syksyn aikana julistettu useamman kerran elettävän historiallisia päätöksiä. Näin on myös tänään. Vuoden 2023 talousarvio on ensimmäinen soteuudistuksen jälkeiselle ajalle laadittava talousarvio. Talouskehityksen arviointi on poikkeuksellisen haastavaa uudistuksesta aiheutuvan epävarmuuden vuoksi. Soteuudistukseen liittyvät laskelmat ovat vasta alustavia ja vahvistamatta. Lopulliset laskelmat laaditaan ensi vuoden aikana […]

Koulu paljon vartijana

Jatta_Juhola_2022_kuva_PihlaLiukkonen_Kontrastia-106

Kirjoitus Mikkelin kaupunkilehdessä 12.5.2021 (Mikkelin kaupunkilehti) Suomi oli koulutuksen mallimaa vielä 2000-luvulla. Nuorten oppimistulokset olivat erinomaisia ja koulutustaso nousussa. Eipä ole enää. Sekä nuorten osaamistaso että koulutustaso on laskenut ja siitä on syytä olla huolissaan.  Koulutus on avain ymmärtää maailmaa, ilmiöitä ja toisiamme. Koulutuksen kautta syntyy mahdollisuus kasvuun, osaamisen kehittymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutustakuu onneksi […]